Dades Personals
Nom i cognoms: Amanda Pérez Gómez
Data i lloc de naixement: 1976, Sabadell
Domicili: Barcelona
Telèfon: 619.514.109
Correu electrònic: aperez@ecivilscp.com
Titulació Professional: Enginyer Civil (Universidad Europea de Madrid, 2012), Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (Universitat Politècnica de Catalunya, 1999)

  Experiència professional
 • En actiu a ECIVIL s.c.p. des d’abril de 2012.
 • Professional assalariat des de novembre de 1999 a juliol de 2012 a CIMEX Proyectos Logísticos, S.A.
 • Col·laboracions com a professional lliberal.

REDACCIÓ DE PROJECTES
Projectes de nova urbanització o reurbanització d’espais residencials i industrials, així com de viari i espai públic.
  Urbanització i Espai Públic
  2015
 • Avantprojecte de la reurbanització del carrer del Cardener, al Districte de Gràcia, a Barcelona, promogut per BIM/SA.
 • Col·laboració amb BJAASS, arquitectes, en la redacció del Projecte executiu de reurbanització integral dels carrers Montornés i Capellades, al Districte de Gràcia, promogut per BIM/SA.
 • Projecte d'ampliació de la urbanització provisional de la plaça de les Glòries, banda muntanya, al districte de Sant Martí, promogut per hàbitat urbà - BIM/SA.
 • Projecte executiu de renovació de l'enllumenat de varis carrers de l'Eixample, promogut pel Departament d'Enllumenat- BIM/SA.
 • Projecte executiu de reurbanització de la cruïlla entre el carrer Costa i Cuxart i l'Avinguda de Borbó, al Districte de Nou Barris, promogut per BIM/SA.
 • Projecte executiu de reurbanització de la cruïlla entre el carrer Cartellà i l'Avinguda de Borbó, al Districte de Nou Barris, promogut per BIM/SA.
 • 2014
 • Projecte d’arranjament de varis carrers de fora l'àmbit de conservació del barri de la Clota, al districte d'Horta-Guinardó, promogut per BIM/SA.
 • Projecte d'urbanització provisional de la plaça de les Glòries, banda muntanya, al districte de Sant Martí, promogut per hàbitat urbà - BIM/SA.
  2013
 • Projecte d’arranjament Avinguda Montserrat (des del carrer de la Marina fins al carrer Sarajevo) de El Prat de Llobregat, promogut per l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 2013.
 • Projecte executiu d’arranjament del Passeig de Sant Joan (tram comprés entre Plaça de Tetuan i Av.Diagonal) de Barcelona, promogut per BIM/SA amb la col·laboració de l’arquitecta Lola Domènech en la revisió de l’avantprojecte.
 • Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAS-2 del municipi d’Ullà. Promotor Privat. Amb la col·laboració de Guillermo Muñoz i Roser Calafell, Arquitectes. 2013.
 • Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte, en el projecte d’arranjament i millores al la Plaça del Diamant al districte de Gracia, promogut per BIM/SA.
 • 2012
 • Col·laboració en el projecte d’arranjament i millores al sector de Montbau – 2ona fase, entre els carreres de Vayreda, Harmonia i Joan Sales de Barcelona. BIMSA. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • Avantprojecte d’arranjament del Passeig de Sant Joan (tram comprés entre Plaça de Tetuan i Diagonal) de Barcelona. ProEixample. En col·laboració i sota la direcció de l’equip de ProEixample.
 • Col·laboració en la redacció del projecte bàsic d’arranjament i millores al Sector de Montbau – 3era fase de Barcelona. Agència del Carmel. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • Col·laboració en el projecte d’arranjament i millores al sector de Montbau – 2ona fase, entre els carreres de Vayreda, Harmonia i Joan Sales de Barcelona. Agència del Carmel. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • 2011
 • Projecte d’urbanització del Pla Parcial de delimitació de l’Horta Vella, al terme municipal de L’Escala. Promotor Privat. Amb la col·laboració de Guillermo Muñoz i Roser Calafell, Arquitectes.
 • Projecte d’urbanització del sector Enkalene (La Seda), al terme municipal del Prat del Llobregat. Promotor Privat. Amb la col·laboració de Ramon Roger, Arquitecte.
 • 2010
 • Projecte d’urbanització del sector Can Riba (antic complex Scorpia), al terme municipal d’Òdena. Promotor Privat.
 • Projecte d’arranjament de la vialitat de la Unitat d’Actuació UA-7 – “Cases Miró” de Begues. Promotor Privat.
 • 2009
 • Projecte d’arranjament del Passeig de Sant Joan (tram comprés entre Plaça de Tetuan i Arc de Triomf) de Barcelona. ProEixample. Amb la col·laboració de Lola Domènech, Arquitecte, i l’equip tècnic de ProEixample.
 • Projecte de reurbanització de varis carrers de Cornellà de Llobregat. Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
 • Projecte d’urbanització de l’Avinguda Línia Elèctrica de Cornellà de Llobregat. EMDUCSA, amb la col·laboració de J.A. Marín, Arquitecte.
 • Col·laboració en el projecte d’ampliació del cementiri municipal de Sant Esteve Sesrovires de Ana Sánchez i Manuel Sánchez, Arquitectes.
 • 2008
 • Projecte d’ampliació i millores dels jardins dels equipaments de Sant Antoni. ProEixample.
 • Projecte d’ampliació dels Jardins de Lina Òdena. ProEixample.
 • Projecte d’accés i millores als Jardins de Laura Albéniz. ProEixample.
 • 2007
 • Projecte d’urbanització de dos espais urbans al carrer de Pallars cantonada amb carrer Espronceda. Bagur SA. Sota la direcció de Roberto Soto, Arquitecte.
 • Projecte modificat d’urbanització de l’interior d’illa Pau Claris, 182. ProEixample.
 • 2006
 • Projecte d’urbanització de l’interior d’illa Calàbria 92. ProEixample.
 • Projecte d’arranjament del carrer de Provença entre els carrers de Padilla i de Dos de Maig. ProEixample.
 • 2005
 • Projecte d’urbanització de l’interior d’illa Floridablanca 141. ProEixample.
 • Projecte de reforç estructural i Projecte d’arranjament del passadís d’accés a l’interior d’illa de Floridablanca 141. ProEixample.

 • Altres Projectes
  Projectes de reforçament de ferm i obres complementàries, projectes de variants, millores locals, ordenació d’accessos... i projectes d’urbanització i centres logístics, entre altres.
  2015
 • Projecte de Millora local. Ordenació d'accessos a la carretera GI-673, del PK 1+700 al 2+600. Tram: Caldes de Malavella. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • 2014
 • Projecte de Millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-66, PK 0+560. Tram: Palafrugell. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • 2011
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera C-31, del PK 314+250 al PK 348+700. Tram: Pals - Torroella de Montgrí. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • Projecte de Millora local. Rotonda a la carretera BP-5002. PK 3+200. Tram: Can Magarola (Alella). GISA.
 • 2010
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera C-150a. PK 19+200 al PK 23+210. Tram: Banyoles-Serinyà. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera GI-613, del PK 0+000 al 7+400. Tram: Roses – Port de la Selva. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • 2009
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera C-26. PK 193+000 al PK 194+900. Tram: Ripoll. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera C-252, del PK 10+620 al 12+070, i a la C-31 del PK 356+850 al 357+900. Tram: Ultramort – La Tallada d’Empordà. Servei territorial de carreteres de Girona
 • Projecte de conservació extraordinària. Eixample i adequació hidràulica de l’obra de drenatge transversal a la carretera C-66, PK 26+220, tram: Bordils. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • 2008
 • Projecte de condicionament i millora del camí d'Ivars d'Urgell a La Fuliola. REGSA.
 • Projecte de reforçament de ferm de la carretera GI-562. PK 0+000 al PK 2+120. Tram: Maçanet de la Selva. Servei territorial de carreteres de Girona
 • Projecte de reforçament de ferm i millores puntuals a la carretera GI-551 del PK 0+000 al 20+900, tram: Sant Hilari de Sacalm - Santa Coloma de Farners. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • 2007
 • Col·laboració a la redacció del Projecte d’ordenació d’accessos a la carretera C-63 (intersecció Aiguaviva Parc i Lloret Residencial) pk 4+720, pk 4+890 i pk 5+070. Tram: Lloret de Mar - Vidreres. GISA
 • Projecte de reforçament de ferm i millores puntuals a la carretera GI- 552 del pk 15+115 al 16+087, tram: Arbúcies. Servei territorial de carreteres de Girona
 • 2006
 • Col·laboració a la redacció del Projecte constructiu de millora local. Millora de nus. Millora de la intersecció entre les carreteres GI-643 i GI-644. Tram: Serra de Daró. GISA
 • Projecte de reforçament de ferm i obres complementàries a la carretera GI-402 del pk 0+000 al 8+268, tram: Gombrèn – La Pobla de Lillet. Servei territorial de carreteres de Girona
 • Projecte d’urbanització de la parcel·la 1 de CIM La Selva. Cimalsa. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
 • 2003
 • Col·laboració a la redacció del Projecte complementari d’instal·lació de simulador a l’Aparcament per a Vehicles Pesants de Riuclar (Tarragona). GISA
 • Col·laboració a la redacció del Projecte complementari de senyalització orientativa i d’altres a l’Aparcament per a Vehicles Pesants de Riuclar (Tarragona). GISA
 • Col·laboració en la redacció del Projecte constructiu de la Central Integrada de Mercaderies de La Selva. Cimalsa. Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
 • 2002
 • Col·laboració a la redacció del Projecte constructiu de l’Aparcament per a Vehicles Pesants de Riuclar (Tarragona). GISA
 • 2000
 • Col·laboració a la redacció de l’Estudi informatiu de la variant de la carretera C-63 a St. Esteve d’en Bas. GISA.
 • Col·laboració a la redacció l’Estudi d’impacte ambiental de la variant de la carretera C-63 a St. Esteve d’en Bas. GISA.
 • 1999
 • Col·laboració a la redacció del Projecte Constructiu de Reforçament del ferm de la carretera GI-512 Tordera – Maçanet de la Selva GISA.


DIRECCIONS D'OBRA i ASSISTèNCIES TèCNIQUES
D’obres d’urbanització residencials, industrials i d’espai públic i viàries, així com de reforç i condicionament de carreteres i millores d’enllaços, entre altres. A destacar:
  2015
 • Assistència tècnica a la Direcció d'Obra de les obres d'urbanització de la BP-1503 de Rubí a Sant Cugat, sector de Can Sant Joan, promogudes per INCASòL.
 • 2014
 • Assistència tècnica al Departament Tecnològic de BIM/SA per a les obres d'arranjament de Passeig de Sant Joan entre Gran Via i Diagonal.
 • 2012
 • Direcció de les obres d’urbanització del Sector Horta Vella del municipi de l’Escala. Promotor privat.
 • Direcció de les obres d’urbanització d’un aparcament i dels espais lliures del Sector Horta Vella del municipi de l’Escala. Promotor privat.
 • 2011
 • Direcció d’obra de les obres d’arranjament de la vialitat de la urbanització Cases Miró de Begues, Barcelona. Promotor privat i Ajuntament de Begues.
 • 2010
 • Assistència Tècnica a la Direcció de les Obres del reforçament de ferm i obres complementàries a la C-26, Ripoll. Servei Territorial de Carreteres de Girona.
 • Col·laboració a l’Assistència Tècnica de la Direcció de les obres d’Execució d’una Rotonda a Llambilles. Servei Territorial de Carreteres de Girona.
 • Col·laboració a l’Assistència Tècnica de la Direcció de les obres de Reforçament del Pont a la C-38 a Sant Joan de les Abadesses. Servei Territorial de Carreteres de Girona.
 • 2009
 • Col·laboració a la Direcció de les obres d’urbanització de varis carrers de Cornellà de Llobregat. Ajuntament de Cornellà.
 • 2008
 • Direcció de les obres d’ampliació dels jardins de Lina òdena. ProEixample.
 • Direcció de les obres d’accés i millores de l’interior d’illa Laura Albéniz. ProEixample.
 • Direcció de les obres d’urbanització i accés a la parcel·la 1 de CIM La Selva, Parc aeroportuari i logístic. Cimalsa
 • Direcció de les obres de la rotonda a la N-156 d’accés a la parcel·la 1 de CIM La Selva, Parc aeroportuari i logístic. Cimalsa
 • 2007
 • Direcció de les obres d’urbanització de l’interior d’illa de Pau Claris, 182. ProEixample.
 • Direcció de les obres d’urbanització de l’interior d’illa Calàbria 90-92. ProEixample.
 • Direcció de les obres dels murs de contenció i reblert de terres de l’interior d’illa Calàbria 92. ProEixample.


ALTRES TASQUES
Realització d'auditories de projectes per encàrrec de BIM/SA.
Realització d'ofertes per a licitacions públiques i privades.