Dades Personals
Nom i cognoms: Sònia Martín Rodríguez
Data i lloc de naixement: 1978, Barcelona
Domicili: Barcelona
Telèfon: 690.871.731
Correu electrònic: smartin@ecivilscp.com
Titulació Professional: Enginyer de Camins, Canals i Ports. Especialitat en Estructures i Geotècnia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2002)

  Experiència professional
 • En actiu a ECIVIL s.c.p. des d’abril de 2012.
 • Professional assalariat des de novembre de 1999 a juliol de 2012 a CIMEX Proyectos Logísticos, S.A.
 • CUYÀS ARQUITECTES, s.l. Col·laboració en l'elaboració de projectes d'urbanització per a l'INCASOL i en projectes d'àrees de servei (juny a setembre 2000-2001)

 • Cap de Projectes i Director d'Obres/Project Manager des de 2007 amb tasques de control econòmic i gestió dels recursos, coordinació d’equips multidisciplinaris, tracte amb client (públic i privat), gestió de proveïdors, tramitacions de llicències i permisos, segons els requeriments del contracte,...

DIRECCIÓ i GESTIÓ D'OBRA
  2015
 • Direcció d'obra de l'Arranjament de la Plaça del Sol. Districte de Gràcia. Barcelona. Promotor BIM/SA.
 • Direcció d'obra de l'Arranjament de la Plaça del Diamant. Districte de Gràcia. Barcelona. Promotor BIM/SA.
 • 2014
 • Assistència tècnica a la direcció d'obra per a les obres de millora del clavegueram i obres complementàries dels carrers de la Clota conservació. Promotor BIM/SA
 • Assistència tècnica al Departament Tecnològic de BIM/SA per a les obres d'arranjament de Passeig de Sant Joan entre Gran Via i Diagonal. Coordinació i resolució de les Afectacions de Serveis de tota l'obra
 • 2012
 • Project Manager de les obres d’urbanització del Sector Horta Vella del Municipi de l’Escala. Promotor privat.
 • Project Manager de les obres d’urbanització d’un aparcament i dels espais lliures del Sector Horta Vella del municipi de l’Escala. Promotor privat.
 • 2011
 • Direcció d’obra de les obres d’arranjament de la vialitat de la urbanització Cases Miró de Begues, Barcelona. Promotor privat i Ajuntament de Begues.
 • 2010
 • Direcció de les obres de Reforçament del Pont a la C-38 a Sant Joan de les Abadesses. Servei Territorial de Carreteres de Girona.
 • Direcció de les obres d’Execució d’una Rotonda a Llambilles. Servei Territorial de Carreteres de Girona.
 • 2008
 • Direcció de les obres d’ampliació dels jardins de Lina Òdena. ProEixample.
 • Direcció de les obres d’accés i millores de l’interior d’illa Laura Albéniz. ProEixample.
 • 2007
 • Project Manager de les obres d'urbanització i d’una Nau modular i les oficines en l’Aeroport del Prat. per a Pradal Logística i Unión Papelera.
 • Direcció de les obres dels murs de contenció i reblert de terres de l’interior d’illa Calàbria 92. ProEixample.


REDACCIÓ DE PROJECTES
  Urbanització i infraestructures
  2015
 • Avantprojecte de la reurbanització del carrer del Cardener, al Districte de Gràcia, a Barcelona, promogut per BIM/SA.
 • Col·laboració amb BJAASS, arquitectes, en la redacció del Projecte executiu de reurbanització integral dels carrers Montornés i Capellades, al Districte de Gràcia, promogut per BIM/SA.
 • Projecte d'ampliació de la urbanització provisional de la plaça de les Glòries, banda muntanya, al districte de Sant Martí, promogut per hàbitat urbà - BIM/SA.
 • Projecte executiu de renovació de l'enllumenat de varis carrers de l'Eixample, promogut pel Departament d'Enllumenat- BIM/SA.
 • Projecte de Millora local. Ordenació d'accessos a la carretera GI-673, del PK 1+700 al 2+600. Tram: Caldes de Malavella. Servei territorial de carreteres de Girona
 • Projecte executiu de reurbanització de la cruïlla entre el carrer Costa i Cuxart i l'Avinguda de Borbó, al Districte de Nou Barris, promogut per BIM/SA.
 • Projecte executiu de reurbanització de la cruïlla entre el carrer Cartellà i l'Avinguda de Borbó, al Districte de Nou Barris, promogut per BIM/SA.
 • 2014
 • Projecte de Millora local. Millora de nus. Millora d'intersecció a la carretera C-66, PK 0+560. Tram: Palafrugell. Servei territorial de carreteres de Girona.
 • Projecte de urbanització provisional de la plaça de les Glòries, banda muntanya, al districte de Sant Martí, promogut per hàbitat urbà - BIM/SA.
 • Projecte executiu d’arranjament del Josep Tarradellas (tram comprés entre Plaça Francesc Macià i Av. de Sarrià) de Barcelona, promogut per BIM/SA.
 • Projecte de reurbanització del Passatge Feliu de fora de l'àmbit de la Clota conservació de Barcelona, promogut per BIM/SA.
 • 2013
 • Rotonda a la carretera BP-5002. PK 3+200 Can Magarola (Alella). Càlcul de l’obra de fàbrica i càlculs hidràulics.
 • Projecte d’arranjament Avinguda Montserrat (des del carrer de la Marina fins al carrer Sarajevo) de El Prat de Llobregat, promogut per l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • Projecte executiu d’arranjament del Passeig de Sant Joan (tram comprés entre Plaça de Tetuan i Av.Diagonal) de Barcelona, promogut per BIM/SA, en col·laboració amb l’arquitecta Lola Domènech.
 • Projecte d’urbanització del polígon d’actuació urbanística PAS-2 del municipi d’Ullà. Promotor Privat. Amb la col·laboració de Guillermo Muñoz i Roser Calafell, Arquitectes.
 • Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte, en el projecte d’arranjament i millores al la Plaça del Diamant al districte de Gracia, Promogut per BIM/SA.
 • 2012
 • Col·laboració en el projecte d’arranjament i millores al sector de Montbau – 2ona fase, entre els carreres de Vayreda, Harmonia i Joan Sales de Barcelona. BIMSA. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • Col·laboració en la redacció del projecte bàsic d’arranjament i millores al Sector de Montbau – 3era fase de Barcelona. Agència del Carmel. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • Col·laboració en el projecte d’arranjament i millores al sector de Montbau – 2ona fase, entre els carreres de Vayreda, Harmonia i Joan Sales de Barcelona. Agència del Carmel. Col·laboració amb Sophie Demigneux, Arquitecte.
 • 2010
 • Conservació extraordinària. Millora del sistema de contenció al pas sobre el FFCC a la carretera GI-604. Tram Vilajuïga. Servei Territorial de Carreteres de Girona
 • Descontaminació de la parcel·la II.5b a segona línea de la Terminal de càrrega de l’Aeroport del Prat. Gestió com a representant de la propietat davant de Clasa i CLH
 • 2009
 • Millora de nus. Ordenació de accessos a la carretera C-63 PK 4+720, PK 4+890 i PK 5+700. Tram: Lloret de mar-vidreres. Càlcul de las obres de pas i conducció.
 • Col·laboració en el Projecte d’arranjament del Passeig de Sant Joan (tram comprés entre Plaça de Tetuan i Arc de Triomf) de Barcelona. ProEixample.
 • Area Residencia Estratègica “Raval de la Llet”, Tortosa. Càlcul de les estructures de contenció.
 • Area Residencial Estratègica, “Sector Est”, Manresa. Càlcul de les estructures de contenció, depòsits de laminació y Anti DSU, per pantalles autoestables.
 • 2008
 • Col·laboració en el Projecte d’ampliació dels Jardins de Lina òdena. ProEixample.
 • Col·laboració en el Projecte d’accés i millores als Jardins de Laura Albéniz. ProEixample.
 • 2005
 • Projecte executiu d’urbanització del sector Coll de Poses a Sant Feliu de Codines. Agropecuaria “El Maset”.
 • Projecte d’urbanització a la parcel·la d’Almirall Prodesfarma a Sant Andreu de la Barca.


EDIFICACIÓ i ESTRUCTURES
  2015
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte d'una nau comercial per a Mercadona ubicada al Prat de Llobregat. Feines desenvolupades: càlcul estructural i fonaments.
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte d'una marquesina per a una nau comercial per a Mercadona ubicada a Lloret de Mar. Feines desenvolupades: càlcul estructural.
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte executiu les instal·lacions per a 13 calderes de biomassa per energia tèrmica en equipaments municipal. Promotor UTE biomassa Berguedà.
 • 2014
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte d'ampliació d'una nau comercial per a LIDL ubicada en Granollers. Feines desenvolupades: càlcul estructural i fonaments.
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte d'una nau Modular a Sant Adrià. Promotor privat. Feines desenvolupades: càlcul estructural i fonaments.
 • Col·laboració amb l'enginyeria IDP en la redacció del projecte d'ampliació d'una nau comercial per a LIDL ubicada en Mollet. Feines desenvolupades: càlcul estructural i fonaments.
 • 2011
 • Projecte, Càlcul i disseny de la fonamentació mitjançant pilons dels captadors solars de la Central Termosolar de les Borges Blanques.
 • Revisió de la part estructural de la documentació tècnica del bloc de potència i edificis tècnics de la Central Termosolar de les Borges Blanques.
 • 2010
 • Projecte bàsic i executiu de construcció d’un forjat intermedi per una Nau d’emmagatzematge de la Diputació de Barcelona. Càlcul del recalçat de la fonamentació mitjançant micropilots, disseny i reforç puntual de l’estructura metàl·lica.
 • Disseny de l’estructura de sustentació i comprovació de l’estructura per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques per un edifici de la Diputació de Barcelona. Comprovacions de la resistència de l’estructura a foc.
 • 2009
 • Disseny de l’estructura de sustentació de plaques d’ACS per a un edifici de vivendes a Piera, integració amb l’estructura de façana i coberta.
 • Col·laboració en el projecte d’ampliació del cementiri municipal de Sant Esteve Sesrovires. Càlcul d’estructures de tancament, voladius i murs de gabions.
 • 2008
 • Projecte d’una Nau d’emmagatzematge per a FORBES CONCEPT a l’Aeroport del Prat.
 • Projecte d’una Nau frigorífica per a PACFREN al Logis Empordà.
 • 2007
 • Col·laboració en el Projecte modificat d’urbanització de l’interior d’illa Calàbria 92. ProEixample. Reforç de forjat amb fibres de carboni.
 • Col·laboració en el Projecte d’urbanització de dos espais urbans al carrer de Pallars cantonada amb carrer Espronceda. Bagur SA. Càlcul de l’estructura de suport per a jardí vertical.
 • 2006
 • Projecte Nau i oficines per a DHL en CIM la Selva, càlcul de la fonamentació, murs, estructura, sistemes contra incendis, sistemes d’evacuació de fums,...
 • Projecte d’una nau modular i oficines en l’Aeroport del Prat, càlcul de la fonamentació, murs i comprovació de l’estructura.
 • 2004
 • Definició de la protecció al foc de l’edifici de la Corporació AGE a Sant Boi.
 • Projecte Nau·3 a la CIM La Selva.
 • 2003
 • Projecte de les Passarel·les de vianants per al Trammet a Hospitalet i Esplugues.
 • Projecte Passarel·la de vianants i Ampliació passos inferiors sota via férrea a San Pol de Mar. Col·laboració amb Intraesa.


IDIOMES
Espanyol: Natiu
Català: Natiu
Anglès: Titulació Preliminary English Test